3. Międzyregionalne Seminarium Tematyczne w projekcie SMARTY

Partnerzy projektu SMARTY po raz kolejny spotkali się on-line w dniu 18 lutego 2021 r., aby wymienić dobre praktyki w zakresie polityk regionalnych mających na celu wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w kierunku rozwiązań Przemysłu 4.0. Tym razem organizatorem spotkania był TECOS – Slovenian Tool and Die Development Centre (Słowenia).
Temat spotkania: Digitalisation for Green Transition and Sustainability.
W seminarium tematycznym wzięli udział przedstawiciele partnerów z siedmiu regionów europejskich. Przedstawiciele każdego regionu wymieniali się doświadczeniami i dobrymi praktykami dotyczącymi  wspierania wdrażania rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 przez MŚP.
Omawiane dobre praktyki  to:

  • “Lapland’s Green Deal – Regional Governance Fostering Adapting of the Green Transition and Digitalization”, Satu Pekkala, Project Leader,
  • “Territorial Shared Agendas to accelerate Green and Digital Transitions with a focus on the role of Education Centers (vocational training centers and universities)”, Sergio Martinez,
  • “Blockchain for Traceability - Origin, Quality, Sustainability”, Paolo Guarnieri,
  • Incentives for R&D projects for the productive reconversion within the circular economy, Leonardo Marchetti,
  • “Digitization of production processes for sustainable resources management”, David González Asenjo,
  • “New ways to better business towards to circular economy, including Industry 4.0 solutions. Good Practices of the Waste Management and Recycling Cluster”, Agnieszka Zdanowicz,
  • “Empowerement of regional and transregional Smart specialisation strategies by digital and green cross sectoral actions (the case of OIS-AIR project)”, Simona Knežević Vernon.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania.