Wizyta terenowa w Rumunii

W dniu 25 czerwca 2020 r. odbyło się spotkanie online partnerów projektu Cohes3ion, poprowadzone przez partnera z regionu Północno-Zachodniej Rumunii, na którym przedstawiono następujące studia przypadku:

1) „National Smart Specialisation Strategy” – omówiono sposób wdrażania strategii innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) dla regionu Północno-Zachodniej Rumunii, w tym m.in. scharakteryzowano obszary inteligentnej specjalizacji, tj.: przemysł rolno-spożywczy, naturalne kosmetyki i suplementy diety, zdrowie, nowe tworzywa, zaawansowane technologie produkcji, ICT.

2) „INCDTIM Development Strategy” – opisano działalność Narodowego Instytutu Badań i Rozwoju Technologii Izotopowych i Molekularnych w Kliż, którego prace koncentrują się wokół następujących dziedzin: fizyki, energii i odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska oraz zdrowia. Przybliżono także działania jednostek wchodzących w skład Instytutu: Centrum Badań i Zaawansowanych Technologii Energii Alternatywnych (CETATEA) oraz Centrum Badań Izotopów Stabilnych.

3) „TETAPOLIS Digital Incubator” – zreferowano działalność Parku Naukowo-Technologicznego TETAPOLIS zlokalizowanego w Kliż, skupionego na wspieraniu przemysłu wysokiej technologii. Ponadto przedstawiono aktywność inkubatora oferującego usługi na rzecz cyfrowych start-upów oraz spin-offów, który istnieje na terenie Parku.

Kolejne spotkanie partnerów projektu odbędzie się we wrześniu pod przewodnictwem partnera reprezentującego region Sztokholmu.