COHES3ION - Mazowiecka Rada Innowacyjności

13 grudnia odbyło się ostatnie w 2019 roku posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności.

Posiedzenie otworzyła pani Aleksandra Szwed – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Członkowie MRI zapoznali się też z założeniami projektu COHES3ION (Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)), którego celem m.in. jest zbadanie
w regionach partnerskich modeli zarządzania regionalną strategią inteligentnej specjalizacji (smart specialisation strategy - S3) oraz większe włączenie wymiaru terytorialnego w regionalny program operacyjny w kontekście RIS.

Uczestnicy spotkania mieli też okazję zapoznać się z wynikami ewaluacji średniookresowej Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. Omówiono stan wdrażania i prognozę na 2020 rok oraz możliwości osiągnięcia celu głównego i celów strategicznych RIS Mazovia 2020.