4. spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu Cohes3ion

17 czerwca 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie online Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu Cohes3ion. Tematem spotkania było omówienie i prezentacja wstępnej wersji Regionalnego Planu Działań (RAP). Analizując dobre praktyki z innych regionów, będących partnerami w projekcie Cohes3ion, szukaliśmy inspiracji do działań, które mogłyby zostać ujęte w Regionalnym Planie Działań dla Województwa Mazowieckiego. Wśród najważniejszych zadań jakie zostały przyjęte do wdrożenia w ramach planu należy wymienić:

  1. Poszerzenie składu MRI-poszerzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności o przedstawicieli jednostek NUTS3 (z Ciechanowa, Ostrołęki, Płocka, Piaseczna, Radomia, Siedlec, Warszawy, Wołomina, Żyrardowa),
  2. Konkurs Animatorzy Rozwoju Gospodarczego–zorganizowanie konkursu (pilotaż w 2021 r.) angażującego organizacje współpracujące z przedsiębiorcami do dzielenia się swoją wiedzą, inspirowania do działań zgodnych ze Strategią RIS3 w tym do przedsiębiorczego odkrywania.