Lider: Sekwencja Sp. z o.o.

Efektem projektu „Opracowanie i wdrożenie nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o.” będą usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym – optymalizacja procesów biznesowych przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów informatycznych w modelu SaaS (w tym systemów klasy DMS/Workflow), doradztwo marketingowe oparte o analitykę internetową (Data-driven marketing) oraz optymalizacja finansowa firmy (stworzenie strategii finansowej firmy lub projekcji finansowych dla nowego pomysłu).

Na jego realizację partnerzy SEKWENCJA Sp. z o.o. (lider) i Prokliencki Sp. z o.o. otrzymali blisko 1,4 mln zł.


LIDER: Sekwencja Sp. z o.o.


Spółka prowadzi działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, wspierając w zakresie kompleksowego pozyskania funduszy UE, innowacyjnego doradztwa specjalistycznego dla firm.


Ponadto, posiada Fundusz Inwestycyjny Sekwencja, który jest inkubatorem wspierającym powstawanie przedsiębiorstw biznesowych o charakterze innowacyjnym, a w ramach RPOWM działanie 3.1.2 Rozwój MŚP – Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw, świadczy nieodpłatne usługi doradcze dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Mazowsza.


Sekwencja Sp. z o. o. posiada akredytację przyznaną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego do świadczenia usług prorozwojowych jako mazowiecka Instytucja Otoczenia Biznesu oraz akredytację do świadczenia usług doradczych w zakresie innowacji.


Działalność i oferta Spółki dostępna są na jej stronie internetowej.

 

PARTNER: Prokliencki Sp. z o.o.


Spółka od początku istnienia opiera swoją działalność na świadczeniu usług doradczych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, w szczególności w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych.


Usługi spółki ukierunkowane są na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez zwiększanie ich efektywności ekonomicznej.


Prokliencki Sp. z o.o. posiada doświadczenie i wiedzę przy opracowywaniu produktów cyfrowych, w tym m.in. aplikacji internetowych i mobilnych.


Więcej informacji na temat Spółki dostępnych jest tutaj.