I EDYCJA

W ramach realizacji zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w latach 2018 – 2019 w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie - „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji”, Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz pierwszy zorganizował programy akceleracyjne skierowane do startupów, których zakres działania jest zgodny z inteligentnymi specjalizacjami Mazowsza.

Każdy z dwóch programów akceleracyjnych miał na celu udzielenie wsparcia biznesowego startupom, rozumianym jako projekty biznesowe bez zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz młode firmy w początkowej fazie rozwoju, posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Województwa Mazowieckiego, działające nie dłużej niż 3 lata.

Realizatorem programu akceleracyjnego Przedsiębiorcze Mazowsze była Fundacja Polska Przedsiębiorcza, zaś programu akceleracyjnego MazovianStartup - Youth Business Poland.

W wyniku intensywnej promocji, w pierwszej edycji programów akceleracyjnych zgłosiło się niemal 300 uczestników/pomysłów/startupów. Rekrutacja do programu Mazovian Startup skupiła się na poszukiwaniu startupów innowacyjnych i odpowiedzialnych społecznie (135 zgłoszeń), natomiast w programie Przedsiębiorcze Mazowsze zostały zintensyfikowane działania mające na celu pobudzenie przedsiębiorców z subregionów (na 159 zgłoszeń 87 wpłynęło spoza Warszawy).

W etapie preakceleracji wsparcie otrzymało łącznie 35 startupów, z których jury w czasie półfinałów wybrało 14 najlepszych (po 7 z każdego programu). W wyniku akceleracji, dzięki dostępowi do specjalistycznej wiedzy eksperckiej w postaci wielu szkoleń i warsztatów, kilkuset godzin konsultacji z dziedziny biznesu, prawa, sprzedaży i marketingu oraz stałego mentoringu uczestnicy programów poznali oczekiwania swoich klientów, zweryfikowali i rozwinęli modele biznesowe, udoskonalili i poszerzyli oferty, wprowadzili nowe kanały sprzedaży, a nawet kilkukrotnie zwiększyli obroty. Sam udział w programie przyczynił się do rozgłosu i promocji pomysłów, co zaowocowało poszerzeniem grupy klientów, wejściem na nowe rynki oraz zwiększeniem dochodów. Ponadto, 3 najlepsze, wybrane podczas finałów startupy, zdobyły nagrody finansowe, które planują zainwestować w dalszy rozwój swoich firm.