Obszary inteligentnej specjalizacji (materiał archiwalny z lat 2014-2020)

Bezpieczna żywność

Przedsięwzięcia zwiększające jakość i bezpieczeństwo produktów spożywczych, a także prowadzące do doskonalenia technik i procesów związanych z produkcją, przechowywaniem, dystrybucją i utylizacją żywności oraz neutralizacją lub ponownym wykorzystaniem odpadów pochodzących z produkcji rolnej i przetwórstwa spożywczego.

Słowa i pojęcia kluczowe: bezpieczeństwo, zdrowie, jakość, zrównoważona produkcja, monitoring i automatyzacja upraw/hodowli/przetwórstwa, eliminacja zagrożeń/zanieczyszczeń, żywność funkcjonalna, rolnictwo precyzyjne, obieg zamknięty.

 

Inteligentne systemy zarządzania

Rozwiązania technologiczne umożliwiające optymalizację i automatyzację procesów związanych z produkcją (w tym technikami wytwarzania), monitorowaniem i sterowaniem infrastrukturą oraz podejmowaniem decyzji, mających wpływ na funkcjonowanie gospodarki.

Słowa i pojęcia kluczowe: automatyka, robotyka, adaptacyjność, „Internet of Things” (rozwiązania M2M), inteligentne miasto/wieś, smart grid, monitorowanie procesów/stanu infrastruktury, bezpieczeństwo, efektywność surowcowa i energetyczna, sztuczna inteligencja.

 

Nowoczesne usługi dla biznesu

Rozwiązania umożliwiające rozwój rynku usług wspierających działalność gospodarczą, w tym poprawy funkcjonowania środowiska otoczenia biznesu.

Słowa i pojęcia kluczowe: usługi B2B, usługi B+R, prototypowanie, druk 3D, usługi „szyte na miarę”, instytucje otoczenia biznesu, centra usług, dostęp do kapitału i infrastruktury, techniki ochrony własności intelektualnej, zarządzanie informacją/wiedzą/kompetencjami, geoinformacja, mapowanie i optymalizacja procesów, modele biznesowe.

 

Wysoka jakość życia

Rozwiązania wykorzystywane do świadczenia i zapewniania dostępności usług wpływających na komfort życia, w szczególności w zakresie edukacji, zdrowia, bezpieczeństwa, pracy i spędzania czasu wolnego.

Słowa i pojęcia kluczowe: zdrowie, telemedycyna, rehabilitacja, farmaceutyka, kosmetyka, bezpieczeństwo (w tym cyfrowe), włączenie społeczne, systemy rozrywki, technologie materiałowe, systemy i techniki edukacji, zarządzanie i zapewnianie dostępu do informacji/wiedzy, monitorowanie zagrożeń i zarządzanie ryzykiem, badania i diagnostyka substancji/materiałów, zrównoważone środowisko pracy/życia.