Profile IOB

Ważnym elementem Systemu akredytacji mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu są opisy profili rodzajowych Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB). Opisy poszczególnych profili IOB zawierają zestaw niezbędnych, minimalnych wymagań dla każdego z nich, zapewniających sprawne fukcjonowanie i poziom świadczonych usług. Zostały one opracowane w oparciu o szeroką analizę dostępnej literatury i opisy dobrych praktyk polskich, jak i zagranicznych. Ponadto podstawą do wyłonienia profili była systemtyka Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, wypracowana przez zespół ekspercki będący twórcą raportu o ośrodkach innowacji "Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce - Raport 2012", wydany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod redakcją A. Bąkowskiego i M. Mażewskiej.

Systematyka obejmuje trzy grupy i dziesięć rodzajów aktywności, które uznano za bazowe w poszczególnych obszarach oraz wymagające trwałej instytucjonalnej obudowy do fukcjonowania na rynku.

W grupie Ośrodków Przedsiębiorczości są to:

  • Ośrodki Doradczo-Szkoleniowe;
  • Inkubatory Przedsiębiorczości.

W grupie Ośrodków Innowacji są to:

  • Akademickie inkubatory Przedsiębiorczości;
  • Centra Innowacji;
  • Centra Transferu Technologii;
  • Inkubarory Technologiczne;
  • Parki naukowo-Technologiczne;
  • Parki Przemysłowe.

W grupie Instytucji Finansowych są to:

  • Fundusze Pożyczkowe;
  • Fundusze poręczeń kredytowych.

Kształt każdej kategorii profilu pozwala na jej rozbudowę w przypadku zdiagnozowania istotnych zmian w ich działaniu. Szczegółowe opisy poszczególnych profili do pobrania w pliku.