Spotkanie 7 lipca 2016 r.

7 lipca 2016 r. w Campus Warsaw odbyło się kolejne spotkanie Forum Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB), tym razem poświęcone kwestii zawiązywania partnerstw i współpracy IOB w kontekście projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z działającymi w obszarze wsparcia innowacji, a w szczególności ich strategią działania i możliwymi obszarami współpracy.

logo w jednymr rzedzie

Następne spotkanie Forum IOB, które poświęcone będzie konsultacjom mazowieckiego systemu akredytacji IOB, zaplanowane jest na sierpień 2016 r. Zapraszamy do śledzenia informacji na stronie!