Spotkanie 27 marca 2019 r.

27 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Forum IOB.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się m. in. z:

a także podyskutować o kierunkach rozwoju usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym w kontekście nowej perspektywy finansowej 2021-2027 i projektu pozakonkursowego MSODI oraz najświeższych wyników badań przeprowadzonych na grupie mikroprzedsiębiorców przez Polski Instytut Ekonomiczny.