Spotkanie 24 kwietnia 2018 r.

24 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się spotkanie Forum IOB poświęcone omówieniu działań podejmowanych przez województwo mazowieckie, w których istotne jest zaangażowanie IOB, m.in. projekt pozakonkursowy Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji oraz konkurs Innowator Mazowsza a także wspieranie i rozwój klastrów oraz inicjatyw klastrowych oraz akredytacja mazowieckich IOB.

Spotkanie miało charakter roboczo-informacyjny. Dyskusja dotyczyła w szczeglności założeń wsparcia przewidzianego w ramach projektu pozakonkursowego Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji przekazywanego w formie grantów na stworzenie nowej lub ulepszonej usługi o charakterze proinnowacyjnym. Poruszono również kwestie związane z planowanym do ogłoszenia konkursie na Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracyjnych, w ramach ustawy z dnia 254 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Osoby do kontaktu:
Magdalena Kiech, tel. 22 59 79 980,e-mail: magdalena.kiech@mazovia.pl