Spotkanie 23 marca 2016 r.

23 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się spotkanie Forum Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) poświęcone kwestii integrowania proinnowacyjnych usług IOB w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” (MSODI).

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z wybranymi wnioskami dotyczącymi ofert i systemu funkcjonowania IOB jakie wynikają z badań diagnostycznych oraz wywiadów z wybranymi IOB i przedsiębiorcami.

Ponadto zaprezentowano wymogi wobec IOB, w obszarze ich kompetencje do organizowania i świadczenia usług, a także dotyczące konstrukcji usługi proinnowacyjnej w ramach projektu pozakonkursowego MSODI.

Na koniec przedstawiono założenia konkursu Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw w ramach Poddziałania 3.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz założenia systemu akredytacji IOB w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020.