Spotkanie 21 lipca 2021 r.

Z końcem lipca 2021 r. odbyło się kolejne w tym roku spotkanie Forum IOB organizowane przez Województwo Mazowieckie.

Spotkanie było skierowane przede wszystkim do Instytucji Otoczenia Biznesu oraz instytucji działających na Mazowszu w obszarze rozwoju przedsiębiorczości i innowacji, ale też do przedstawicieli administracji samorządowej.

Rozmowy podczas Forum miały charakter roboczy i były poświęcone m.in.:

  • zagadnieniu One-Stop-Shop (OSS), roli Instytucji Otoczenia Biznesu w opracowaniu modelu OSS i perspektywy biorcy tego typu usług;
  • zaprezentowaniu bieżących aktywności Wydziału Regionalnego Systemu Innowacji Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Podczas Forum IOB Pani Joanna Rudawska z SOOIPP przybliżyła samo zagadnienie OSS i ich roli w aspekcie świadczenia usług proinnowacyjnych.

Pani Karolina Ivaldi z ARM S.A. przedstawiła założenia projektu START EASY dotyczącego budowania i rozwoju regionalnych OSS i omówiła wyniki przeprowadzonych konsultacji.

Natomiast kluczowym elementem Forum IOB była dyskusja dotycząca perspektywy dostawcy i odbiorcy przy usługach świadczonych w formule OSS, którą prowadzili zaproszeni goście.

Zachęcamy do pobrania materiałów ze spotkania.