Spotkanie 15 października 2019 r.

We wtorek, 15 października br. w siedzibie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej w Warszawie, odbyło się spotkanie Forum IOB zorganizowane przez pracowników Wydziału Regionalnego Systemu Innowacji, Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich.

Spotkanie Forum IOB odbyło po konferencji realizowanej przez Fundację na Rzecz Młodych Naukowców we współpracy z Politechniką Warszawską pn. „Jak wspierać z głową. Rola uczelni w budowaniu ekosystemu wsparcia przedsiębiorczości ”.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele IOB oraz instytucji działających na Mazowszu w obszarze innowacji, a także przedstawiciele wykonawcy zadań w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” dotyczących przeprowadzenia spotkania networkingowego (firma Spragnieni Wiedzy Sp. z o.o.) oraz promocji naboru (firma 2MGroup Komunikacja Biznesowa Sp. z o.o.).

Spotkanie miało charakter roboczy i zostało poświęcone: