OGŁOSZENIE O NABORZE

To już XII edycja konkursu Innowator Mazowsza!

Zgłoszeń nadal można dokonywać w dwóch kategoriach:

  • Innowacyjna Firma,
  • Innowacyjny Naukowiec.

Uczestnikami konkursu w kategorii Innowacyjna Firma mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające status przedsiębiorstwa samodzielnego,  zarejestrowane i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego, nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014r., których innowacyjny produkt, usługa lub technologia została wprowadzona do codziennej praktyki biznesowej (po 1 stycznia 2017 r.) lub jest przed etapem sprzedaży i pozyskano środki na ich komercjalizację.

W ramach kategorii Innowacyjny Naukowiec do konkursu mogą przystąpić naukowcy z zakończonym przewodem doktorskim lub uzyskanym po 1 stycznia 2016 r. stopniem doktora, których praca doktorska została przygotowana lub obroniona w jednostkach naukowych posiadających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego.  Przedmiotem zgłaszanej do konkursu pracy   doktorskiej stanowią innowacyjne rozwiązania stosowane w możliwe do wdrożenia w praktyce gospodarczej.

 

Do wygrania nagrody finansowe

w kategorii „Innowacyjna Firma”:

    I miejsce – 30.000 zł
    II miejsce – 20.000 zł
    III miejsce – 15.000 zł

w kategorii „Innowacyjny Naukowiec:

    I miejsce – 20.000 zł
    II miejsce – 15 000 zł
    III miejsce – 13.000 zł

oraz atrakcyjne nagrody od Partnerów Konkursu.

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy, dostępny pod adresem: innowatormazowsza.pl.

Termin składania wniosków upływa 30 września!