OGŁOSZENIE O NABORZE

Nabór do XI edycji konkursu "Innowator Mazowsza"

Konkurs  ma na celu wyłonienie oraz nagrodzenie najlepszych młodych talentów wśród naukowców oraz firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw za opracowywanie oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Do Konkursu mogą przystąpić:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zarejestrowane i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego nie wcześniej niż od 1 stycznia 2013 roku, które mogą wykazać się udokumentowanym wprowadzeniem po 1 stycznia 2016 roku do codziennej praktyki biznesowej: innowacyjnego produktu, usługi, technologii lub innowacji organizacyjnej;
  • naukowcy, urodzeni po 1 stycznia 1980 roku, z zakończonym przewodem doktorskim lub uzyskanym po 1 stycznia 2016 roku stopniem doktora, których praca doktorska została przygotowana lub obroniona w jednostkach naukowych posiadających siedzibę na terenie Mazowsza. Przedmiotem pracy doktorskiej powinny być innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowań praktycznych.

Tematyka Konkursu obejmuje innowacje techniczne (produktowe i procesowe), organizacyjne, marketingowe i inne o potencjalnej wartości gospodarczej, które mogą zostać wdrożone lub są stosowane w codziennej praktyce biznesowej.

Nabór potrwa do 19 sierpnia br. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy online:

formularz zgłoszeniowy kategorii "Innowacyjna Firma"

formularz zgłoszeniowy kategorii "Innowacyjny Naukowiec"

Do wygrania:

w kategorii „Innowacyjna Firma”:

  • I miejsce – 30.000 zł;
  • II miejsce – 20.000 zł;
  • III miejsce – 15.000 zł;

oraz dyplomy dla wyróżnionych oraz inne nagrody od Partnerów Konkursu.

w kategorii „Innowacyjny Naukowiec:

  • I miejsce – 20.000 zł;
  • II miejsce – 15 000 zł;
  • III miejsce – 13.000 zł;

oraz dyplomy dla wyróżnionych oraz inne nagrody od Partnerów Konkursu.