PARTNERZY KONKURSU

Podczas realizacji X edycji Innowatora Mazowsza Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich podjął działania zmierzające do nawiązania współpracy z partnerami zewnętrznymi. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpłynęły propozycje współpracy przy realizacji Konkursu w zakresie ufundowania dodatkowych nagród dla laureatów obu kategorii konkursowych.

 1. od Agencji Promocyjnej INVENTOR Sp. z o.o. - w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec – promocja rozwiązania laureata na dwóch międzynarodowych wystawach wynalazków i innowacyjnych technologii o wartości 8 000 zł w zależności od wystawy (Moskwa, Trzyniec, Norymberga). Dla laureata drugiej i trzeciej nagrody w tej samej kategorii, Agencja Inventor proponuje promocję na jednej międzynarodowej wystawie o wartości ok. 4 000 zł każda (koszty nie obejmują podróży i zakwaterowania);

 

 1. od 4 CF Sp. z o.o. - konsultacje i doradztwo w zakresie wdrażania nowej technologii, rozwoju biznesu i pozyskaniu finansowania/inwestora, w tym: ewaluacja strategii rozwoju i celów strategicznych, wsparcie we wdrożeniu strategii, wprowadzenie do wykonywania analiz i kalkulacji produkcyjnych, doradztwo przy wykonywaniu analiz finansowych zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak i na użytek kredytodawców, kontrahentów, inwestorów;

 

 1. od Instytutu Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – voucher na dowolne szkolenie Startup Academy do wykorzystania do końca 2019 r.;

 

 1. od Mazowieckiego Inkubatora Technologicznego S.A. – doradztwo w zakresie możliwości dofinansowania rozwoju firmy (wsparcie w poszukiwaniu koinwestora lub wyszukiwanie programów pomocowych ze środków UE);

 

 1. od JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska Sp.J.; - bezpłatne konsultacje obejmujące 5 godzin pracy rzecznika patentowego, radcy prawnego bądź specjalisty ds. własności intelektualnej i przemysłowej (w tym: konsultacja w zakresie możliwości ochrony innowacyjnego rozwiązania stworzonego w ramach Konkursu, porada prawna, przygotowanie stosownej umowy lub badanie patentowe - dot. Innowacyjny Młody Naukowiec; wartość usługi 2000 zł netto. Udział merytoryczny ekspertów w warsztatach edukacyjnych organizowanych przez Fundację JWP dla uczestników konkursu;

 

 1. od Fundacji JWP Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk! - warsztaty edukacyjne
  z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej dla wszystkich uczestników Konkursu wraz z materiałami dot. ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Tematyka warsztatów dostosowana do rodzaju zgłaszanych wniosków konkursowych.

 

 1. od Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet - nagroda w kategorii Młoda Innowacyjna Firma w postaci imiennego, otwartego rocznego biletu na wydarzenia Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, w tym na:

- comiesięczne śniadania Sieci Przedsiębiorczych Kobiet (spotkania networkingowe
w formie śniadania dla około 50 osób. Śniadania są okazją do nawiązania kontaktów biznesowych. W ciągu roku organizowanych jest około 10 takich wydarzeń);

- możliwość udziału w 2 dużych konferencjach o tematyce związanej z biznesem, będące źródłem aktualnej i praktycznej wiedzy, pokazujące obecne trendy w biznesie, umożliwiające networking w grupie około 500 osób. Konferencje są organizowane wiosną oraz jesienią.

- udział w sesjach Be the Change (spotkania networkingowo-inspiracyjne). W ciągu roku odbywa się około 7 sesji.

- udział w warsztatach Skillshare o tematyce biznesowej, które odbywają się co najmniej 2 razy w miesiącu.

Wartość nagrody to 10.000 zł.

 

 1. od Miasta stołecznego Warszawy – voucher uprawniający do udziału w miejskim programie akceleracyjnym #WARSAW booster’18 skierowanym do branży fin-tech i insur-tech i 3 vouchery uprawniające do skorzystania z doradztwa prawnego, księgowego lub biznesowego w ramach programu Academy Smolna.

 

 1. od Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów – udział w szkoleniu z zakresu szybkiego prototypowania (druk 3D) i dostęp do laboratorium szybkiego prototypowania (PIAP Design);

 

 1. od YouNick Mint Sp. z o.o. – nagroda dla obu kategorii w postaci przeprowadzenia Analizy 360°, to znaczy dokonanie ewaluacji wszystkich obszarów innowacyjnego przedsięwzięcia.