PARTNERZY KONKURSU

Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął działania współpracy przy realizacji IX edycji Konkursu z partnerami zewnętrznymi w zakresie ufundowania nagród, a także innych form współpracy, obejmujących następujące elementy, tj.:

 

od Agencji Promocyjnej INVENTOR Sp. z o.o.:

- w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec - promocja rozwiązania laureata na dwóch międzynarodowych wystawach wynalazków i innowacyjnych technologii o wartości 8 000 zł.
Dla laureata drugiej i trzeciej nagrody w tej samej kategorii, Agencja Inventor proponuje promocję innowacyjnego rozwiązan
ia na jednej międzynarodowej wystawie o wartości ok. 4 000 zł każda;

 

od 4 CF Sp. z o.o.:

- konsultacje i doradztwo w zakresie rozwoju biznesu, wdrażania nowej technologii i pozyskania finansowania/inwestora;

 

od Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet

- nagroda w kategorii Młoda Innowacyjna Firma w postaci imiennego, otwartego rocznego biletu na wydarzenia Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, wartość nagrody to 2200 zł;

 

od Fundacji JWP Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk!

- dla wszystkich uczestników Konkursu warsztaty edukacyjne z zakresu prawa własności intelektualnej
i przemysłowej wraz z materiałami szkoleniowymi;

 

od Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska Sp. J.

- bezpłatne konsultacje obejmujące 5 godzin pracy rzecznika patentowego, radcy prawnego bądź specjalisty ds. własności intelektualnej i przemysłowej; wartość usługi 2000 zł netto;

 

od Instytutu Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o. - voucher na dowolne szkolenie Startup Academy do wykorzystania do końca 2018 r.;

 

od Mazowieckiego Inkubatora Technologicznego Sp. z o.o.

- doradztwo w zakresie możliwości dofinansowania rozwoju firmy (wsparcie w poszukiwaniu koinwestora lub wyszukiwanie programów pomocowych ze środków UE);

 

od Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

- nagroda w kategorii Młoda Innowacyjna Firma - wizyta studyjna w dwóch wybranych firmach członkowskich Izby; konsultacje prawne w zakresie ochrony własności intelektualnej świadczone przez członków Izby; spotkania mentoringowe z menadżerami lub inżynierami firm członkowskich Izby, konsultacje w zakresie nowych technologii ICT oraz rozwoju przemysłu teleinformatycznego;

 

od Orange Polska S. A.

- w kategorii konkursowej Młoda Innowacyjna Firma Orange Polska oferuje: udział laureatów (nagrody I, II, III) w konferencji Innovation Gardens Summit poświęconej najnowszym trendom technologicznym oraz ocena rozwiązań laureatów (nagrody I, II, III) pod kątem wdrożenia w Orange;

 

od YouNick Mint Sp. z o. o.

- pakiet godzinowy konsultingu z managerami inwestycyjnymi funduszu o wartości 10 000 zł.