IDEA KONKURSU INNOWATOR MAZOWSZA

„Innowator Mazowsza” to na Mazowszu jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień nowatorskich rozwiązań w biznesie i nauce.

Ideą Konkursu jest kształtowanie postaw proinnowacyjnych w regionie, a przez to przyspieszenie rozwoju i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na Mazowszu.
Konkurs objęty jest patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

„Młoda innowacyjna Firma”

oraz

„Innowacyjny Młody Naukowiec”.

Kategoria „Młoda Innowacyjna Firma” skierowana jest do przedstawicieli sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw z terenu województwa mazowieckiego, istniejących nie dłużej niż 10 lat. Firmy uczestniczące w Konkursie powinny wykazać się udokumentowanym – wprowadzonym w ciągu ostatnich 5 lat – innowacyjnym produktem, usługą lub technologią, wdrożoną w codziennej praktyce biznesowej.

Kategoria „Innowacyjny Młody Naukowiec” adresowana jest do młodych naukowców (poniżej 39 roku życia), którzy w przeciągu ostatnich 3 lat uzyskali stopień doktora, a w swojej pracy podejmowali tematykę innowacyjności.

Konkurs promuje nowoczesne praktyki młodych naukowców oraz przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego. Głównym celem konkursu jest wyłonienie młodych talentów w dziedzinie nauki oraz przedsiębiorczości oraz promowanie proinnowacyjnych postaw w regionie. W konkursie doceniane są nowe, innowacyjne rozwiązania, stosowane w przedsiębiorstwach, które wpływają na polepszenie organizacji pracy, przy jednoczesnej dbałości o kapitał ludzki oraz środowisko. Doceniani są także młodzi naukowcy, których prace doktorskie są istotne dla rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Laureaci konkursu to młode, kreatywne osoby, które konsekwentnie dążą do celu i osiągają sukcesy dzięki stosowaniu innowacji.

 

Logo konkursu