XI EDYCJA KONKURSU

Wkrótce rusza XI edycja Konkursu Innowator Mazowsza

Samorząd Województwa Mazowieckiego w obszarze działań na rzecz rozwoju innowacyjności podejmuje szereg inicjatyw, które skierowane są do firm i naukowców. Celem takich działań jest wyróżnienie tych rozwiązań biznesowych i prac naukowych, które odznaczają się innowacyjnym podejście w swojej dziedzinie, a także mogą przyczynić się dorozwoju obszarów regionalnej inteligentnej specjalizacji. Konkurs „Innowator Mazowsza” ma na celu wyłonienie oraz nagrodzenie najlepszych młodych talentów wśród naukowców oraz firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw za opracowywanie oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Do Konkursu będą mogły przystąpić mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zarejestrowane i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego nie wcześniej niż od 1 stycznia 2013 roku, które mogą wykazać się udokumentowanym wprowadzeniem po 1 stycznia 2016 roku do codziennej praktyki biznesowej: innowacyjnego produktu, usługi, technologii lub innowacji organizacyjnej oraz naukowcy, urodzeni po 1 stycznia 1980 roku, z zakończonym przewodem doktorskim lub uzyskanym po 1 stycznia 2016 roku stopniem doktora, których praca doktorska została przygotowana lub obroniona w jednostkach naukowych posiadających siedzibę na terenie Mazowsza. Przedmiotem pracy doktorskiej powinny być innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowań praktycznych.

Tematyka Konkursu obejmuje innowacje techniczne (produktowe i procesowe), organizacyjne, marketingowe i inne o potencjalnej wartości gospodarczej, które mogą zostać wdrożone lub są stosowane w codziennej praktyce biznesowej.

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją Konkursu i rozpoczęciem przygotowań do naboru wniosków, który planowany jest na czerwiec.

 

Do wygrania:

w kategorii „Innowacyjna Firma”:

I miejsce – 30.000 zł brutto;

II miejsce – 20.000 zł brutto;

III miejsce – 15.000 zł brutto;

oraz dyplomy dla wyróżnionych oraz inne nagrody od Partnerów Konkursu.

w kategorii „Innowacyjny Naukowiec:

I miejsce – 20.000 zł brutto;

II miejsce – 15 000 zł brutto;

III miejsce – 13.000 zł brutto;

oraz dyplomy dla wyróżnionych oraz inne nagrody od Partnerów Konkursu.