LAUREACI KONKURSU

"Innowator Mazowsza" to Konkurs promujący i wspierający nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu. Pierwsza edycja była w 2008 r. Dotychczasowi laureacji poszczególnych edycji:

EDYCJA I

Młoda Innowacyjna Firma

I miejsce – firma Creotech Sp. z o.o.

II miejsce – firma NEW.CON10T 

Młody Innowacyjny Naukowiec

I miejsce – Aleksandra Anna Zasada za pracę z dziedziny biologii i medycyny, dotyczącą oceny przydatności wybranych chromosomalnych markerów do identyfikacji Bacillus anthracis.

II miejsce – Zbigniew Piotrowski za pracę z dziedziny nauk technicznych i telekomunikacji, dotyczącą efektywnej metody kodowania i dekodowania znaku wodnego zawartego w paśmie sygnału audiofonicznego.

III miejsce – Michał Bieniek za pracę z dziedziny chemii, dotyczącąpodstawionych katalizatorów Hoveydy-Grubbsa – kontroli aktywności i zastosowania w metatezie olefin.

III miejsce – Łukasz Topczewski za pracę z dziedziny inżynierii lądowej, dotyczącą udoskonalenia nieniszczącej metody radarowej i jej zastosowania do kontroli mostów betonowych.

Wyróżnieni w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec:

Marcin Balcerzak za pracę z dziedziny chemii, dotyczącą roli aneksyny A6 w pęcherzykach macierzy w trakcie procesu mineralizacji.

Jan Kindracki za pracę z dziedziny mechaniki i techniki, dotyczącąbadań eksperymentalnych i symulacji numerycznych procesu inicjacji wirującej detonacji gazowej.

 

EDYCJA II

Młoda Innowacyjna Firma

I miejsce –

II miejsce –

Młody Innowacyjny Naukowiec

I miejsce –

II miejsce –

 

EDYCJA III

Młoda Innowacyjna Firma

I miejsce – firma Genesis Sp. J. 

II miejsce – firma PGS Pracownia Gier Szkoleniowych

Młody Innowacyjny Naukowiec

I miejsce – Joanna Kowalska za pracę Synteza i właściwości analogów końca 5’ m rna (kapu) modyfikowanych w łańcuchu fosforanowym oraz ich zastosowanie w badaniach nad mechanizmami degradacji m rna i translacji białka;

II miejsce – Janusz Będkowski za pracę Metodyka sterowania
i nadzorowania połączonych w sieć robotów mobilnych z zastosowaniem technologii cuda;

II miejsce - Jan Kelner za pracę Analiza dopplerowskiej metody lokalizacji źródeł emisji fal radiowych.

Wyróżnieni w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec:

Krzysztof Dragan za pracę Metoda wykrywania uszkodzeń kompozytowych łopat wirnika nośnego śmigłowca;

Tomasz Winiarski za pracę Specyfikacja i implementacja zadań wykorzystujących sterowanie siłowe w robotach manipulacyjnych;

Sebastian Stecko za pracę Reakcje 1,3-dipolarnej cykloaddycji z udziałem cyklicznych nitronów i nienasyconych laktonów. stereochemia reakcji i przemiany adduktów.

 

EDYCJA IV

Młoda Innowacyjna Firma

I miejsce –

II miejsce –

Młody Innowacyjny Naukowiec

I miejsce –

II miejsce –

 

EDYCJA V

Młoda Innowacyjna Firma

I miejsce –

II miejsce –

Młody Innowacyjny Naukowiec

I miejsce –

II miejsce –

 

EDYCJA VI

Młoda Innowacyjna Firma

I miejsce –

II miejsce –

Młody Innowacyjny Naukowiec

I miejsce –

II miejsce –

 

EDYCJA VII

Młoda Innowacyjna Firma

I miejsce –

II miejsce –

Młody Innowacyjny Naukowiec

I miejsce –

II miejsce –

 

EDYCJA VIII

Młoda Innowacyjna Firma

I miejsce –

II miejsce –

Młody Innowacyjny Naukowiec

I miejsce –

II miejsce –

 

EDYCJA IX

Młoda Innowacyjna Firma

I miejsce –

II miejsce –

Młody Innowacyjny Naukowiec

I miejsce –

II miejsce –

 

EDYCJA X

Młoda Innowacyjna Firma

I miejsce –

II miejsce –

Młody Innowacyjny Naukowiec

I miejsce –

II miejsce –