XIII ogólnopolska konferencja dla JST pt. „Strategie finansowe projektów rozwojowych”

Zegar 09.05.2017    09:02
Zegar Rozpoczęcie: 24.05.2017 09:00
Pin Miejsce: Sheraton Warsaw Hotel przy ul. B. Prusa 2 w Warszawie.
Komentarz Kontakt: JST

W imieniu organizatorów BGK dla JST serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „Strategie finansowe projektów rozwojowych”, która odbędzie się 24-25 maja 2017 r. (środa-czwartek) w Sheraton Warsaw Hotel przy ul. B. Prusa 2 w Warszawie.

Wiodące tematy tegorocznej edycji to:

-  kryzys zanieczyszczenia powietrza – przyczyny i rozwiązania,

-  inwestycje konieczne do poprawy sytuacji środowiska naturalnego: jakie i ile?

-  kierunki i priorytety finansowania infrastruktury energetycznej i transportowej,

-  budownictwo mieszkaniowe – potrzeby gmin i sposoby ich zaspokojenia,

-  modele finansowania inwestycji energetycznych, transportowych i mieszkaniowych

 

Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia - do pobrania w formie pliku pdf poniżej tekstu.

Pierwszego dnia obrad, w trakcie sesji plenarnej, zaplanowane jest zorganizowanie wystąpień zaproszonych gości w czterech blokach poświęconych tym zagadnieniom.

Drugi dzień konferencji zaplanowaliśmy w formie równoległych seminariów:

I. ENERGETYKA, TRANSPORT

II. MIESZKALNICTWO


Więcej informacji dotyczących szkolenia można znaleźć na stronie https://www.bgk.pl/aktualnosci/konferencje/konferencja-bgk-dla-jst/


Gośćmi organizowanych cyklicznie przez BGK i korporacje samorządowe konferencji są przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, eksperci.

 

Serdecznie zapraszamy!