Zmiana systemu akredytacji mazowieckich IOB

Zegar 15.02.2017    10:57

14 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę zmieniającą w sprawie systemu akredytacji mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu, tym samym od 15 lutego 2017 r. uruchomiony zostaje ponownie nabór w celu wyłonienia akredytowanych mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu.

14 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę zmieniającą w sprawie systemu akredytacji mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu, tym samym od 15 lutego 2017 r. uruchomiony zostaje ponownie nabór w celu wyłonienia akredytowanych mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu.

Zmianie uległa dokumentacja naboru. Zmiany, porządkujące treści, dotyczyły doprecyzowania dotychczasowych zapisów. Szczegóły dotyczące naboru.