Zapytanie ofertowe

Czujnik Innowacji Zegar 11.01.2012    13:29

ZAKUP NAGRÓD NA POTRZEBY REGIONALNEGO KONKURSU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PN. JESTEM AKTYWNY – BĘDĘ PRZEDSIĘBIORCĄ WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, PODDZIAŁANIE 2.2.1 POPRAWA JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.

  • nazwa: ZAKUP NAGRÓD NA POTRZEBY REGIONALNEGO KONKURSU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PN. JESTEM AKTYWNY – BĘDĘ PRZEDSIĘBIORCĄ WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, PODDZIAŁANIE 2.2.1 POPRAWA JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.

 

  • symbol:        SR-RPO-III.052.14.2011
  • tryb:        Zapytanie ofertowe
  • data ogłoszenia:        2012-01-11
  • data otwarcia ofert:        2012-01-16
  • wielkość zamówienia:        O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 EURO (bez VAT)
  • Uwagi::        Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i rozładunkiem fabrycznie nowej i sprawnej tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego, kamery cyfrowej oraz cyfrowego aparatu fotograficznego.