Zapytanie ofertowe

Czujnik Innowacji Zegar 23.11.2011    12:23

PRZYGOTOWANIE I PRODUKCJA 7-MINUTOWEGO FILMU W FORMIE REPORTAŻU PRZEDSTAWIAJĄCEGO FUNKCJONOWANIE INNOWACYJNYCH KLUBÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SZKOŁACH GIMNAZJALNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA POTRZEBY PROJEKTU PN. JESTEM AKTYWNY – BĘDĘ PRZEDSIĘBIORCĄ WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, PODDZIAŁANIE 2.2.1 POPRAWA JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.

r3d1nFqGiWmso2uDZA,ikp_logo

PRZYGOTOWANIE I PRODUKCJA 7-MINUTOWEGO FILMU W FORMIE REPORTAŻU PRZEDSTAWIAJĄCEGO FUNKCJONOWANIE INNOWACYJNYCH KLUBÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SZKOŁACH GIMNAZJALNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA POTRZEBY PROJEKTU PN. JESTEM AKTYWNY – BĘDĘ PRZEDSIĘBIORCĄ WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, PODDZIAŁANIE 2.2.1 POPRAWA JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.

 

symbol:   SR-RPO-III.052.14.2011
tryb:   Zapytanie ofertowe
data ogłoszenia:   2011-11-23
data otwarcia ofert:   2011-11-29
wielkość zamówienia:   O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 EURO (bez VAT)

 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami informujemy, że Zapytanie Ofertowe zostało zamieszczone zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie zasadami dotyczącymi realizowania zakupów usług o wartości powyżej 5000 zł brutto. Jednakże nie oznacza to, iż w postępowaniu nie mogą zostać złożone oferty o wartości poniżej 5000 zł brutto. Jednocześnie podkreślamy iż kryterium oceny stanowi cena.