Zapytanie Ofertowe

Czujnik Innowacji Zegar 19.08.2011    18:38

ŚWIADCZENIE USŁUGI DORADCZO – KONSULTACYJNEJ (ASYSTY MERYTORYCZNEJ) DLA WYDZIAŁU INNOWACYJNOŚCI, DEPARTAMENTU STRATEGII I ROZWOJU REGIONALNEGO UMWM PRZY REALIZACJI PROJEKTU PN. POPRAWA ZDOLNOŚCI INNOWACYJNYCH W EUROPEJSKICH KLASTRACH CHEMICZNYCH (IMPROVING INNVATION CAPACITY IN EUROPEAN CHEMICAL CLUSTERS) WSPÓŁFINANSOWANEGO Z PROGRAMU OPERACYJNEGO WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ INTERREG IVC (ZWANEGO DALEJ CHEMCLUST)

  • nazwa: ŚWIADCZENIE USŁUGI DORADCZO – KONSULTACYJNEJ (ASYSTY MERYTORYCZNEJ) DLA WYDZIAŁU INNOWACYJNOŚCI, DEPARTAMENTU STRATEGII I ROZWOJU REGIONALNEGO UMWM PRZY REALIZACJI PROJEKTU PN. POPRAWA ZDOLNOŚCI INNOWACYJNYCH W EUROPEJSKICH KLASTRACH CHEMICZNYCH (IMPROVING INNVATION CAPACITY IN EUROPEAN CHEMICAL CLUSTERS) WSPÓŁFINANSOWANEGO Z PROGRAMU OPERACYJNEGO WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ INTERREG IVC (ZWANEGO DALEJ CHEMCLUST)

 

  • symbol:        2/SR-RPO-III/2011
  • tryb:        Zapytanie ofertowe
  • data ogłoszenia:        2011-08-18
  • data otwarcia ofert:        2011-08-26
  • wielkość zamówienia:        O wartości przekraczającej kwotę 5000 zł brutto (z VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 EURO (bez VAT)

r3d1nFqGiWmso2uDZA,logo_chemclust_2 r3d1nFqGiWmso2uDZA,inter_ue r3d1nFqGiWmso2uDZA,mazovia