ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI NA TEMAT INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI MAZOWSZA

PPO - Inteligentne Specjalizacje Zegar 21.03.2013    22:43

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie zaprasza do udziału w spotkaniu na temat inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Celem spotkania są konsultacje dotyczące ukierunkowania wsparcia w zakresie podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności regionu.

Spotkanie adresowane jest przede wszystkim do organizacji przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji naukowych, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów zainteresowanych działaniami na rzecz innowacyjności.

 

Spotkanie odbędzie się 6 marca 2013 r. w godzinach 10:00 – 12.00
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy ul. Solidarności 61 w Warszawie.

 

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: rsi@mazovia.pl. Będziemy wdzięczni za podanie w e-mailu następujących informacji:
– imię i nazwisko,
– numer telefonu kontaktowego,

– nazwa reprezentowanej instytucji
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Dane osób, które przyślą zgłoszenia, będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby związane z organizacją spotkania. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Sylwią Kacprowicz, pod numerem (22) 511 74 11.