Zapraszamy na seminarium – IOB i Małe firmy!

Akredytacje IOB Zegar 07.10.2013    17:47

Intermentoring w małej firmie – zarządzanie kompetencjami

Podstawowe informacje o projekcie:

Projekt „Intermentoring w małej firmie – zarządzania kompetencjami”

– jest realizowany przez Collegium Civitas w okresie od 1.12.2011 do 30.11.2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki,  Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Projekt współfinansowany  jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:

Wzrost przewidywalności i poczucia bezpieczeństwa zatrudnienia wśród pracowników różnych generacji w małych przedsiębiorstwach, działających na terenie województwa mazowieckiego, dzięki opracowaniu, wdrożeniu i upowszechnieniu innowacyjnej Platformy Zarządzania Kompetencjami. Platforma Zarządzania Kompetencjami to internetowa aplikacja, która pozwala na zarządzanie firmą z  poziomu strategii i z poziomu zasobów ludzkich.

Grupy docelowe:

Innowacyjna Platforma Zarządzania Kompetencjami służy pracownikom i osobom zarządzającym małymi przedsiębiorstwami z terenu województwa mazowieckiego.
Produkt finalny projektu:

Narzędzie informatyczne – Platforma Zarządzania Kompetencjami, czyli ogólnodostępna bezpłatna aplikacja w wersji on-line. W aplikacji znajdują się trzy główne i powiązane ze sobą moduły wspierające procesy:

 • Zarządzania strategicznego w firmie,
 • Zarządzania kapitałem ludzkim,
 • Międzygeneracyjnego zarządzania kompetencjami pracowników.

 

Aplikacja posiada szereg funkcjonalności, które umożliwiają przede wszystkim:

 • zdefiniowanie celów rozwojowych firmy oraz działań pozwalających je zrealizować,
 • przeprowadzenie analizy SWOT i określenie macierzy normatywnych strategii działania,
 • przeprowadzenia analizy kluczowych czynników sukcesu firmy,
 • zdefiniowanie zasobów potrzebnych do zrealizowania zdefiniowanych działań i osiągnięcia celów,
 • określenie kompetencji zasobów ludzkich potrzebnych do realizacji tych celów,
 • zdefiniowanie luk kompetencyjnych (luk pomiędzy kompetencjami posiadanymi
  a zasobami niezbędnymi do osiągnięcia celów),
 • zdefiniowanie planu działań następczych (np. w postaci: nauki w miejscu pracy, mentoringu, szkoleń wewnętrznych, szkoleń zewnętrznych, itd.),
 • zdefiniowanie zakresu następstw w ramach międzygeneracyjnego zarządzania kompetencjami (tabela następstw),
 • zdefiniowanie zasobów w ramach międzygeneracyjnego zarządzania kompetencjami (tabela zasobów intermentoringu).

 

Aplikacja z możliwością pobrania jest dostępna do 30.11.2013 na stronie: http://intermentoring.cyberware.com.pl, natomiast od 1.12.2013 będzie dostępna pod adresem: www.intermentoring.civitas.edu.pl

Ważne wydarzenia w projekcie:

Upowszechnianie i promocja:

 •  Seminaria promocyjne dla małych firm i instytucji otoczenia biznesu w dniach (terminy do wyboru): 11.10.2013, 15. 10.2013, 22.10.2013, 29. 10.2013.
 • Konferencja regionalna z udziałem władz woj. mazowieckiego (połowa listopada 2013)
 • Spotkanie dla mediów: połowa listopada 2013

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo, bezpośrednio od pracowników projektu:

Collegium Civitas, PKIN, pokój nr 1107, XI piętro,  Pl. Defilad 1, Warszawa

Anna Sieradzka  Koordynator Projektu anna.sieradzka@collegium.edu.pl, tel. 022  656 71 36,

Piotr Łochowski  Asystent Projektu piotr.lochowski@collegium.edu.pl, tel. 22 656 71 34.