Zapraszamy na podsumowanie projektu S3Chem!

Zegar 19.10.2020    13:12

Podsumowanie projektu Smart Chemistry Specialisation Strategy nastąpi już w ten czwartek, 22 października 2020 r., w godzinach od 10:00 do 11:35, tylko w przestrzeni wirtualnej. Konferencja oznacza zakończenie drugiej fazy projektu, jak również i całego projektu.

Promowanie innowacji w obszarach związanych z chemią jest ważnym celem regionów partnerskich projektu S3Chem, dlatego wszystkie z nich uwypukliły jej znaczenie w swoich Regionalnych Planach Działania. Innowacje chemiczne są ważne dla wielu branż i mogą pomóc znaleźć rozwiązania dla różnych wyzwań społecznych w dziedzinach takich jak energia czy alternatywne surowce.

 

Projekt S3Chem miał za zadanie usprawnić wdrażanie Regionalnych Strategii Innowacji w regionach partnerskich, jego głównym celem była poprawa wdrażania regionalnych strategii innowacji w obszarze sektora chemicznego i sektorów powiązanych. Proces ten wspomagany był wymianą międzyregionalną i wielostronnym procesem nauki pomiędzy kilkoma europejskimi regionami chemicznymi.

 

Rejestracja dostępna jest na stronie: https://insight.klinkhamergroup.com/s3chem/?variant=digital

Program wydarzenia: https://www.interregeurope.eu/s3chem/events/event/3861/final-dissemination-conference/

 

Zapraszamy do wzięcia udziału!