Zapraszamy na 15. Piknik Naukowy!

„Wolność” hasłem 15. Pikniku Naukowego

„Wolność” hasłem 15. Pikniku Naukowego

r3d1nFqGiWmso2uDZA,pn

Temat przewodni tegorocznej edycji imprezy daje wiele możliwości interpretacji; można go rozumieć jako wolność myśli, wolność dostępu do informacji, wolność badań naukowych, wolność wyboru drogi życiowej…

 

Wolność jest podstawowym prawem, które umożliwia kreatywne działanie, uczenie się i efektywną pracę.  Wolność to także wyzwanie. Trzeba umieć mu sprostać.  Wolność daje moc do  odkrywania i zmieniania świata, ale niesie też niebezpieczeństwa. Bo wolność – to wolność wyboru i wolność decyzji. To wolność gospodarcza i finansowa. Wolność społeczeństwa i jednostki – jej prywatności, własności, poglądów i przekonań. Wolność słowa, publikacji, mediów. Wolność to prawo do zmiany, rozwoju. Wolność – to wolna kultura i sztuka, prawo artysty do wyrażania siebie. To wolność badań naukowych, ale i odpowiedzialność za nie. To także dylematy – gdzie są granice naszej wolności? Czy i gdzie postawimy granice poszukiwaniom badaczy? Jak – będąc wolnymi obywatelami – powinniśmy uczestniczyć w podejmowaniu takich decyzji?

Wybór tego tematu nie był przypadkowy. Pod hasłem „Wolność” odbywa się tym czasie w Warszawie konferencja ECSITE (Europejska Sieć Centrów i Muzeów Nauki). Organizatorzy chcieli w ten sposób połączyć oba wydarzenia, pokazać jak uniwersalny i fundamentalny jest to temat zwłaszcza w dziedzinie promocji komunikacji naukowej.

15. Piknik odbędzie się 28 maja 2011 roku w Parku Marszałka Rydza- Śmigłego w Warszawie.

Zapraszamy na oficjalną stronę Pikniku.