Zapraszamy na 1. spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy / „COHES3ION”

Zegar 21.01.2020    10:21

W 2019 r. Województwo Mazowieckie wraz z zagranicznymi partnerami z ośmiu państw UE, m.in. : Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, Włoch i Szwecji rozpoczęło realizację projektu „Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności i strategii inteligentnych specjalizacji (S3)”  (ang. Integrating the territorial dimension for cohesive S3. COHES3ION)  w ramach programu Interreg Europa.

Celem projektu COHES3ION jest zbadanie w regionach partnerskich modeli zarządzania regionalną strategią inteligentnej specjalizacji (smart specialisation strategy - S3) oraz włączenie wymiaru terytorialnego w ten proces. Chcielibyśmy bardzo wyraźnie podkreślić, że projekt może przynieść korzyść nie tylko samorządowi województwa jako jednostce terytorialnej, ale przede wszystkim podmiotom gospodarczym, naukowym oraz innym prowadzącym działalność/badania z zakresu Inteligentnych Specjalizacji, Innowacyjności, polityki klastrowej, współpracy wielopoziomowej (w ujęciu horyzontalnym lub sektorowym).

W ramach projektu przedstawiciele zgłoszonych podmiotów będą mieli możliwość zagranicznych wyjazdów studyjnych, wysłuchania na żywo przykładów z regionów partnerskich, prywatnych rozmów z przedstawicielami tych jednostek, a także podjęcia wielostronnej współpracy z podobnymi, zagranicznymi jednostkami.


 
Zebrane dobre praktyki z różnych regionów Europy oraz wypracowane na tej podstawie rozwiązania będą miały bezpośredni wpływ na kształt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2021-2027 w kontekście realizacji Regionalnej Strategii Innowacji. Dlatego Państwa aktywny udział - już od pierwszego spotkania - jest dla nas bardzo ważny.
 
W związku z tym serdecznie zapraszamy Państwa na 1. spotkanie zawiązujące Regionalną Grupę Interesariuszy. Na spotkaniu opowiemy szerzej o projekcie COHES3ION oraz przedstawimy harmonogram prac. Natomiast drugą część spotkania przeznaczamy na krótkie wystąpienia Interesariuszy na wybrany, poniższy temat:  
1A. Przykłady dobrych praktyk / udanej współpracy / pozytywnych doświadczeń w wymiarze współpracy terytorialnej, inteligentnych specjalizacji bądź innowacyjności, które mogłaby wskazać reprezentowana przez Państwa organizacja, lub  
1B. Jak Państwa zdaniem, patrząc przez pryzmat Państwa organizacji, można by wzmocnić wymiar terytorialny (horyzontalny bądź sektorowy) w zarządzaniu Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego w kontekście realizacji Regionalnej Strategii Innowacji?

 
Bardzo prosimy o przygotowanie przez Państwa krótkiej, trwającej nie dłużej niż 10 minut, 3-5 slajdowej prezentacji w Power Point na jeden z podanych wyżej tematów.
 
Każda Państwa uwaga będzie dla nas cenna!
 
Spotkanie odbędzie się 27 stycznia 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, wejście B, sala nr 5, w godzinach 10-14. Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego  na trzeciej stronie niniejszego zaproszenia. Wypełniony formularz należy przesłać na adres mailowy osoby wskazanej do kontaktu. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 stycznia 2020 r.
 
Jeśli nie mogą Państwo przybyć w podanym terminie, bardzo prosimy o przesłanie wypowiedzi na adres mailowy osoby wskazanej do kontaktu. Osobą do kontaktu w sprawie 1. spotkania Regionalnej Grupy Interesariuszy w związku z realizacją projektu „COHES3ION” jest Piotr Szczypek:  piotr.szczypek@mazovia.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i  AGENDA do pobrania poniżej.