Zakończył sie nabór w X edycji Konkursu Innowator Mazowsza!

Zegar 15.05.2018    11:51

11 maja był ostatnim dniem składania wniosków w konkursie Innowator Mazowsza.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski, które zostały zgłoszone w ramach dwóch kategorii konkursowych: Młoda Innowacyjna Firma i Innowacyjny Młody Naukowiec są poddane ocenie formalnej, a następnie podwójnej ocenie merytorycznej przez powołanych do tego członków oceniających lub ekspertów w ramach obu kategorii konkursowych. Po dokonaniu ocen merytorycznych następuje podsumowanie prac na posiedzeniu grup roboczych i ustalenie wstępnego rankingu najlepszych zgłoszeń. Po otrzymaniu rekomendacji grup roboczych, kapituła konkursu wyłania laureatów oraz wyróżnionych w obu kategoriach konkursowych.

Wyniki konkursu, wręczenie nagród oraz konferencja podsumowująca X edycję konkursu Innowator Mazowsza odbędzie 26 września br. w Centrum Kreatywności Targowa.

Lista laureatów zostanie podana do publicznej wiadomości na stronach internetowych www.mazovia.pl i www.innowacyjni.mazovia.pl.