XXVIII posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

Zegar 05.04.2022    14:31

W dniu 30 marca 2022 roku za pośrednictwem łączy internetowych odbyło się pierwsze w tym roku XXVIII posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności, któremu przewodniczył Pan Wiesław Raboszuk - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

Rada miała okazję zapoznać się z wynikami z badania zrealizowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, dotyczącego identyfikacji branż pokrewnych, których rozwój może być wspierany w ramach mazowieckiego systemu innowacji. Prezentację dotyczącą omówienia zagadnień przedstawiał Pan dr. Korneliusz Pylak przedstawiciel firmy LB&E Sp. z o.o. przygotowującej badanie.

Kolejnym punktem posiedzenia była Samoocena spełnienia warunku podstawowego dla pierwszego Celu polityki spójności 2021-2027. Prezentację dotyczącą omówienia poszczególnych punktów zaprezentowała Pani Aleksandra Szwed, Zastępca Dyrektora, Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM.

Ponadto, członkom MRI przestawiono założenia projektu realizowanego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski oraz Politechnikę Warszawską noszącego nazwę „Społeczna odpowiedzialność nauki – od promocji po innowacje społeczne”. Materiał przedstawiły Pani dr hab. Katarzyna Dziewanowska, prof. ucz. Dyrektor ds. Międzynarodowych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pani dr Katarzyna Modrzejewska Kierownik Działu Badań i Analiz Politechniki Warszawskiej.

Ostatnim punktem XXVIII posiedzenia MRI było omówienie wyników badania, przeprowadzonego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, dot. kierunków rozwoju przedsiębiorstw oraz zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje w Województwie Mazowieckim. Wyniki analizy przedstawiła Pani Anna Grochowska, Zastępcą Kierownika Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy.