XXIV edycja konkursu Polski Produkt Przyszłości

Zegar 09.11.2021    14:32

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju organizują XXIV edycję konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Twórcy innowacyjnych produktów i nowatorskich technologii mogą już zgłaszać się do organizowanego przez PARP i NCBiR konkursu Polski Produkt Przyszłości. W XXIV edycji na przedsiębiorców, instytuty badawcze i naukowe oraz uczelnie czekają nagrody o łącznej wartości aż 600 tys. zł. Konkurs finansowany jest w ramach Funduszy Europejskich, z Programu Inteligentny Rozwój.

W ramach konkursu Polski Produkt Przyszłości wybrane i nagrodzone zostaną najciekawsze, najbardziej innowacyjne i odpowiadające na potrzeby współczesnego świata rozwiązania, które mogą stać się wizytówką Polski i polskich innowatorów, a także stanowić potwierdzenie potencjału gospodarczego naszego kraju. Docenione zostaną rozwiązania, które oferują nowe funkcjonalności odpowiadające na potrzeby odbiorców, o dużym potencjale rynkowym oraz o pozytywnym wpływie na środowisko.

Projekty do konkursu można zgłaszać do 6 grudnia br., do godziny.16:00.

Więcej informacji na stronie: www.parp.gov/konkursppp