XXIII posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

Zegar 27.09.2019    14:32

W dniu 27 września 2019 roku odbyło się XXIII posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności.

Przedstawiciele MRI zapoznali się z prezentacją dotyczącą założeń Europejskiej Rady ds. Innowacji, którą zaprezentował Pan Zygmunt Krasiński Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego PR HORYZONT 2020. Członkom Rady zostały przestawione szczegóły działalności Europejskiej Rady ds. Innowacji będącej inicjatywą Komisji Europejskiej, która ma wspierać najbardziej obiecujących europejskich innowatorów: przedsiębiorców z małych i średnich firm oraz naukowców w realizowaniu przedsięwzięć/ projektów na skalę międzynarodową.
W dalszej części spotkania zaprezentowała się firma Billon sp. z o.o., która z sukcesem korzysta ze środków Horyzontu 2020.
Następnie Pani Iwona Gasińska-Mulczyńska, reprezentująca Design Thinking Institute, omówiła proces projektowania instrumentów dla przedsiębiorców w ramach programu pilotażowego PARP pn. „gov_Lab”. Należy podkreślić, że pilotażu gov_LAB wziął udział Zespół pracowników z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Omówienie powstałego w ramach pilotażu instrumentu „ModelMazovia” było kolejnym punktem posiedzenia. Celem instrumentu jest umożliwienie przedsiębiorcom z województwa mazowieckiego na dostosowanie modelu biznesowe do wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym lub Przemysłu 4.0. Na koniec członkowie MRI zostali zapoznani z przebiegiem prac w ramach procesu aktualizacji RSI dla Mazowsza.