XX Ogólnopolska Konferencja Urzędu Patentowego

Czujnik Innowacji Zegar 18.06.2015    14:51
XX Ogólnopolska Konferencja Urzędu Patentowego „Informacja patentowa dla nauki i przemysłu: Narzędzia i strategie zarządzania innowacją” – 23-24 czerwca 2015 r.
Urząd Patentowy RP i Urząd Miasta Stołecznego Warszawy serdecznie zapraszają do udziału w XX Ogólnopolskiej Konferencji „Informacja patentowa dla nauki i przemysłu”, pod hasłem Narzędzia istrategie zarządzania innowacją. Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 czerwca br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Początek obrad o godz. 9.00. W załączeniu szczegółowy program wydarzenia.Konferencja kierowana jest do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, ośrodków informacji patentowej, centrów transferu technologii, instytutów naukowo-badawczych oraz kancelarii patentowych.Konferencja ma formę warsztatową i umożliwia zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z informacją patentową, jej biznesową przydatnością i zastosowaniem. Stanowi również okazję do nabycia praktycznych umiejętności, m.in. tworzenia strategii przedsiębiorstwa, wspierania innowacyjności firm z sektora MŚP i rozwoju przedsiębiorczości.
XX Ogólnopolska Konferencja Urzędu Patentowego „Informacja patentowa dla nauki i przemysłu: Narzędzia i strategie zarządzania innowacją” – 23-24 czerwca 2015 r.
Urząd Patentowy RP i Urząd Miasta Stołecznego Warszawy serdecznie zapraszają do udziału w XX Ogólnopolskiej Konferencji „Informacja patentowa dla nauki i przemysłu”, pod hasłem Narzędzia istrategie zarządzania innowacją. Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 czerwca br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Początek obrad o godz. 9.00. W załączeniu szczegółowy program wydarzenia.Konferencja kierowana jest do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, ośrodków informacji patentowej, centrów transferu technologii, instytutów naukowo-badawczych oraz kancelarii patentowych.Konferencja ma formę warsztatową i umożliwia zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z informacją patentową, jej biznesową przydatnością i zastosowaniem. Stanowi również okazję do nabycia praktycznych umiejętności, m.in. tworzenia strategii przedsiębiorstwa, wspierania innowacyjności firm z sektora MŚP i rozwoju przedsiębiorczości.

 

Główne tematy XX Ogólnopolskiej Konferencji Informacja patentowa dla nauki i przemysłu:

  • Wyszukiwanie i analiza danych w patentowej bazie danych
  • Czystość patentowa
  • Zarządzanie innowacyjnym przedsięwzięciem
  • Sposoby skutecznej komercjalizacji własności intelektualnej
  • Własność intelektualna w działalności gospodarczej, jej wykorzystanie w praktyce, wpływ na przewagę konkurencyjną firmy
  • Wykorzystanie narzędzi TRIZ w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań
  • Monitoring rozwoju technologii z krajów azjatyckich dzięki informacji patentowej
  • Wycena wartości niematerialnych i prawnych z zastosowaniem wybranych modeli i metod analitycznych

Tegoroczna konferencja organizowana jest w ramach Warszawskich Dni Innowacji – Warsaw Innovation Days.

PROGRAM KONFERENCJI

 

Seminarium specjalistyczne i warsztaty w ramach konferencji współfinansowane są przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013, w ramach projektu pn. „Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce”. POIG.05.02.00-00-004/10