Wspierając MSP: we współpracy ku rynkom międzynarodowym

Czujnik Innowacji Zegar 13.01.2012    10:44

Wspierając MSP: we współpracy ku rynkom międzynarodowym
Seminarium dla izb i innych organizacji otoczenia biznesu

Wspierając MSP: we współpracy ku rynkom międzynarodowym
Seminarium dla izb i innych organizacji otoczenia biznesu

 

  • Termin: 15 lutego 2012 (środa), 09:00 – 16:30
  • Miejsce: siedziba Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości
  • ul. Smocza 27
  • 01-048 Warszawa

 

Szanowni Państwo,

W czasach globalizacji i otwierania się na nowe rynki, transgraniczna przedsiębiorczość, jak również strategiczna współpraca stają się coraz bardziej ważne także dla małych i średnich przedsiębiorstw. Czy rozważaliście Państwo podniesienie własnych kompetencji w celu wspierania firm, które chciałyby wejść na rynek międzynarodowy? Czy wiecie Państwo, gdzie znaleźć odpowiednie informacje czy przydatne kontakty? Czy słyszeliście o różnych poziomach międzynarodowego
rozwoju MSP i czy potraficie wspierać ten sektor na każdym z poziomów? Te i inne zagadnienia zostaną poruszone na naszym seminarium: Wspierając MSP: we współpracy ku rynkom międzynarodowym Seminarium dla izb i innych organizacji otoczenia biznesu Podczas seminarium dowiecie się Państwo, jak najlepiej pomagać firmom z sektora MSP, które chcą rozpocząć lub rozwinąć działalność międzynarodową. W celu poprawienia relacji z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, będziecie Państwo pracować na case studies udanych działań konsultacyjnych. Poznacie także potencjał ekonomiczny innych państw nadbałtyckich, w których polscy przedsiębiorcy mogą znaleźć ciekawych partnerów biznesowych. Przedstawimy także Państwu możliwości korzystania z sieci networkingowych, by stale poszerzać dostęp do cennych informacji z rynku międzynarodowego.

 

Najbliższe seminarium odbędzie się 15 lutego w Warszawie, w siedzibie Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27. Szczegółowe informacje nt. seminarium znajdziecie Państwo w załączonym programie. Seminarium jest współfinansowane ze środków unijnych, dlatego udział w nim jest całkowicie
bezpłatny. Liczba uczestników jest jednak ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania puli miejsc. Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o przesłanie emaila z podaniem danych uczestnika/ów (imię nazwisko, tel. kontaktowy, e-mail) na adres:promocja@mirip.org.pl
W przypadku dodatkowych pytań lub jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu:
Magdalena Weremczuk, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048,
Warszawa, tel.: 22 838 01 72, email: magdalena.weremczuk@fund.org.pl
Z poważaniem,
Stefan Rynowiecki
Dyrektor Mazowieckiej Izby
Rzemiosła i Przedsiębiorczości