Wsparcie finansowe dla polskich NGO w ramach programów Interreg

Zegar 24.01.2023    08:31

Od kilku perspektyw finansowych beneficjenci programów Interreg, przede wszystkim z sektora NGO, zgłaszają problemy z płynnością finansową przy realizacji projektów i potrzebę zaliczkowania. Dlatego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wyszło naprzeciw tym potrzebom i od tej perspektywy udziela wsparcia finansowego w realizacji projektów polskim beneficjentom programów Interreg 2021-2027 z sektora NGO oraz beneficjentom Funduszy Małych Projektów (FMP) w programach Interreg niezarządzanych przez Polskę.

Wsparcie finansowe jest przekazywane na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, w części odpowiadającej dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w walucie EUR. Maksymalna wysokość wsparcia wynosi: 50% dla NGOs, a dla beneficjentów FMP – 10% kwoty EFRR, która jest zaplanowana w projekcie Interreg dla beneficjenta. Wsparcie ma charakter zwrotny i nie jest oprocentowane. Wnioski są realizowane według kolejności złożenia, a środki przeznaczone na ten cel są ograniczone.

Więcej informacji, w tym m. in. zasady wsparcia finansowego dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/wsparcie-dla-polskich-ngos---beneficjentow-interreg

Grupa flag państw członkowskich Unii Europejskiej machających na wietrze. W tle logo programu Interreg, Unia Europejska oraz podpis informujący o wsparciu dla polskich NGOs w ramach Interreg 2021-2027.