Wizyta Studyjna – Saksonia-Anhalt

Czujnik Innowacji Zegar 04.10.2011    10:45

W dniach 14-16 września 2011 r. przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego uczestniczyli w wizycie studyjnej, która odbyła się dzięki nawiązanej współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Pracy Saksonii-Anhalt.

W dniach 14-16 września 2011 r. przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego uczestniczyli w wizycie studyjnej, która odbyła się dzięki nawiązanej współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Pracy Saksonii-Anhalt.

Członkowie delegacji mieli okazję odwiedzić i zapoznać się z charakterem działalności instytucji zajmujących się szeroko pojętą innowacyjnością, m. in.:

  • Uniwersytet Otto-von-Guericke w Magdeburgu, Wydział Elektrotechniki i Inżynierii Informacji
  • Weinberg Campus w Halle
  • Instytut Fraunhofera w Halle
  • Eksperymentalny zakład w Magdeburgu
  • Laboratorium rozwoju i badań terenowych Galileo Saksonia-Anhalt, Magdeburg

 

Należy przy tym podkreślić, iż wymienione instytucje posiadają bardzo bogatą i ugruntowaną poprzez wiele lat doświadczeń wiedzę z zakresu innowacyjności i jej wdrażania. Bardzo ciekawymi spostrzeżeniami podzielił się podczas swojej prezentacji przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki i Pracy Saksonii-Anhalt, mówiąc iż w Saksonii-Anhalt panuje „tradycja innowacyjności”. Działania władz Landu ukierunkowane są bowiem na edukowanie wyspecjalizowanych kadr i obejmują również programy edukacyjne realizowane w przedszkolach.

 

Saksonia-Anhalt posiada bardzo nowoczesną infrastrukturę badawczą, wysoko wyspecjalizowane laboratoria i urządzenia, które w razie potrzeby mogą służyć polskim naukowcom czy przedsiębiorcom. Strona niemiecka wyraziła nadzieję, że Mazowsze będzie poszerzało dalszą współpracę i, że w kolejnej wizycie mogliby wziąć udział także przedstawiciele przedsiębiorstw i uczelni z Mazowsza.

 

Najlepszym podsumowaniem wizyty wydaje się być stwierdzenie – Saksonia Anhalt od wielu lat realizuje to, co Mazowsze ma dopiero w planach. Przedstawiciele strony niemieckiej wyrazili chęć do udziału w konferencjach organizowanych na Mazowszu w roli ekspertów-wykładowców, np. planowanym panelu ekspertów w ramach projektu „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”. Sami natomiast deklarują chęć podzielenia się wiedzą i zdobytymi doświadczeniami. Dlatego kontynuowanie dalszej współpracy byłoby z korzyścią dla obu stron.

____________________________________________________________________________

Wizyta studyjna została zorganizowana i sfinansowana w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za implemantację RSI – budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji