Wizyta studyjna partnerów projektu S3Chem

Zegar 24.09.2018    15:00

W dniach 17- 19 września 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu S3Chem, połączone z wizytą studyjną w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym.

Oprócz przedstawicieli regionów partnerskich w spotkaniu wzięli udział zaproszeni interesariusze, którzy reprezentowali następujące instytucje:

  • Centrum Technologiczne Chemii w Katalonii (CTQC - Centre Tecnològic de la Química de Catalunya), www.urv.cat;

  • Instytut Badań Chemicznych w Katalonii (ICIQ – Institut Català d'Investigació Química), www.iciq.org;

  • Przedstawicielstwo w Polsce Agencji ds. Konkurencyjności Biznesu w Katalonii,

  • Instytut ds. Mikrostruktury materiałów i systemów IMWS w Halle (Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS), www.imws.fraunhofer.de,

  • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, www.ichtj.waw.pl.

W trakcie wizyty studyjnej interesariusze projektu mogli zapoznać się z obszarem działań Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz zaprezentować zakres działalności badawczej swojej instytucji. Było to pierwsze spotkanie partnerów projektu, podczas którego spotkali się przedstawiciele interesariuszy z trzech krajów. Stworzyło to możliwość wymiany doświadczeń i nawiązaniu kontaktów.

Wizytę studyjną zakończyło zwiedzanie Orlen Laboratorium S.A., w trakcie którego uczestnicy spotkania mieli okazję poznać szeroką ofertę badań laboratoryjnych i poznać zasady wykonywania badań na zasadach komercyjnych.

Dalsza część spotkania projektowego poświęcona była podsumowaniu prac nad monitoringiem
i ewaluacją procesu finasowania innowacji z EFRR ze szczególnym uwzględnieniem sektora chemicznego i biogospodarki. Dodatkowo partnerzy projektu rozpoczęli dyskusję merytoryczną nad założeniami Planu Działań, który zostanie przygotowany przez każdego z partnerów w ścisłej współpracy z regionalnymi interesariuszami w ciągu najbliższych 6 miesięcy.