Webinarium na temat lepszego zarządzania RIS3

Zegar 23.10.2019    15:55

We wtorek, 22 października 2019 r. Interreg Europe Policy Learning Platform zorganizowała seminarium internetowe na temat strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania.

Program Interreg Europa uznał Mazowiecką Radę Innowacyjności jako dobrą praktykę zgłoszoną w ramach projektu S3Chem, którego Województwo Mazowieckie jest partnerem. Dobra praktyka oznacza, że rozwiązanie wymyślone i wdrożone przez Województwo Mazowieckie jest inicjatywą, którą warto się podzielić z innymi europejskimi regionami.

Podczas webinarium została omówiona m in. działalność Mazowieckiej Rady Innowacyjności w kontekście procesu zarządzania Regionalną Strategią Innowacji dla Mazowsza.

Obok przedstawiciela Województwa Mazowieckiego w roli prelegentów, w webinarium wzięły udział:

Pani Mari Jose Aranguren – ORKESTRA – z Baskijskiego Instytutu Konkurencyjności, która zaprezentowała wielopoziomowe zarządzanie na przykładzie rządu w Kraju Basków

oraz

Pani Paz Palacio Fernández – IDEPA - z Agencji Rozwoju Gospodarczego Księstwa Asturii, która przedstawiła plan regionalnego programu zrównoważonych materiałów dla Asturii

Webinarium wraz z prezentacjami dostępne jest pod adresem:

Better RIS3 Governance (Lepsze zarządzanie RIS3)

Zapraszamy także do odkrycia innych dobrych praktyk z całej Europy oraz zapoznania się z działalnością Programu Interreg Europa.