Webinar: Zarządzanie wielopoziomowe w S3

Zegar 24.02.2021    12:46

Zapraszamy do udziału w webinarze dotyczącym funkcjonowania wielopoziomowego zarządzania w inteligentnej specjalizacji (S3), który odbędzie się 25 marca 2021 r.

Projekt Interreg COHES3ION pomaga partnerom z całej Europy w zintegrowaniu priorytetów lokalnych i regionalnych z polityką innowacji i strategiami inteligentnej specjalizacji(S3).

Aby dołączyć do panelu czołowych ekspertów, którzy przedstawią:
• jak zwiększyć ogólny wpływ S3,
• jak poprawić powiązania pomiędzy programami operacyjnymi w środowisku BR&I a sektorem publicznym i prywatnym,
• jak promować politykę i model wielopoziomowego zarządzania,
należy zarejestrować się pod linkiem: Register here

Link do spotkania otrzymają Państwo po rejestracji.

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim.
Agenda spotkania do pobrania poniżej.