Warsztaty w ramach procesu aktualizacji RIS

Zegar 15.10.2019    11:02

26 września i 14 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbył się piąty i szósty  warsztat w ramach procesu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.

Tematem wrześniowego spotkania były strategie działania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Mazowieckiego. W październiku pracowano nad scenariuszami rozwoju Mazowsza w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji.


Podczas piątego warsztatu uczestnicy przygotowali propozycje działań, jakie mogłyby znaleźć się w zaktualizowanej Strategii z uwzględnieniem odniesienia ich do obszarów inteligentnej specjalizacji regionu. Efektem szóstego spotkania są przykładowe scenariusze rozwoju Mazowsza (optymistyczny, umiarkowany i pesymistyczny) wypracowane w  powiązaniu z obszarami inteligentnej specjalizacji województwa.


W warsztatach wzięli udział przedstawiciele Grup ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego, Mazowieckiej Rady Innowacyjności oraz Forum Instytucji Otoczenia Biznesu.


Wnioski z warsztatów zostaną wykorzystane w pracy na aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza oraz na kolejnych spotkaniach.
Proces aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji jest kluczowy i ściśle powiązany z pracami, które dotyczą kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w zakresie określenia priorytetów wsparcia.