Warsztaty edukacyjne – zapraszamy.

Czujnik Innowacji Zegar 25.08.2011    18:44

Data: 13.09.2011, godzina 11:00
Miejsce: Wrocław , ul. Świdnicka 39 zobacz na mapie

Dla kogo: mali i średni przedsiębiorcy

Warsztaty edukacyjne dla przedsiębiorców, którzy chcą się dowiedzieć jak zarządzać znakiem towarowym w przedsiębiorstwie, jak można chronić znaki towarowe, jakie strategie ochrony można stosować w przedsiębiorstwie by skutecznie komunikować odbiorcę o swoim produkcie bądź usłudze.
Prelegenci

Znak towarowy a wizerunek firmy

 

p3p5nFaJjWxs,logo


Data: 13.09.2011, godzina 11:00
Miejsce: Wrocław , ul. Świdnicka 39 zobacz na mapie

Dla kogo: mali i średni przedsiębiorcy

Warsztaty edukacyjne dla przedsiębiorców, którzy chcą się dowiedzieć jak zarządzać znakiem towarowym w przedsiębiorstwie, jak można chronić znaki towarowe, jakie strategie ochrony można stosować w przedsiębiorstwie by skutecznie komunikować odbiorcę o swoim produkcie bądź usłudze.
Prelegenci
mec. Dorota Rzążewska  – krajowy i europejski rzecznik patentowy, radca prawny, arbiter ds. domen internetowych .pl & .eu

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1993r. ukończyła aplikację sędziowską, a w 1994r. zdobyła uprawnienia radcy prawnego oraz w 2002r.- rzecznika patentowego. Absolwentka podyplomowych studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z zakresu prawa autorskiego (1998) oraz prawa konkurencji (1999). Arbiter sądu arbitrażowego dla domen internetowych .pl & .eu
Autorka oraz współautorka wielu publikacji. Specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji prowadzonych przez sądami, organami ścigania oraz organami celnymi, a także w sprawach spornych przed Urzędem Patentowym.
Od 2011r. Fundator Fundacji JWP Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk! powołanej przy Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, gdzie od 2007r. jest wspólnikiem zarządzającym i sprawuje nadzór nad postępowaniami spornymi i sądowymi odnośnie wszelkich aspektów ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, a także nadzoruje sprawy dotyczące nazw domen internetowych.

 

Program

10.45-11.00

  • Rejestracja uczestników spotkania

11.00-12.45

  • Działania fundacji JWP Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk!
  • Znak towarowy jako majątek przedsiębiorstwa
  • Znak towarowy, jego rodzaje i klasyfikacja

12.45-13.00

  • Przerwa kawowa

13.00-15.00

  • Formy ochrony znaków towarowych w przedsiębiorstwie
  • Znak towarowy w przedsiębiorstwie- strategie ochrony
  • Studium przypadku
  • Podsumowanie, pytania, dyskusja

 

Więcej informacji tutaj.