Warsztaty Agri Reinassance już za nami!

Zegar 03.12.2018    15:52

Zapraszamy do zapoznania sie z relacją z warsztatów

W piątek (30.11.18 ) na terenie Mazowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego- Parku Spółdzielczego w Płońsku odbyły się warsztaty nt. realizacji projektu „Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego”. Spotkanie miało na celu przedstawienie postępu prac w projekcie, który jest realizowany w ramach  Programu Interreg Europa . Celem projektu jest stymulowanie współpracy w sektorze rolno-spożywczym i zwiększenie możliwości badawczo-rozwojowych.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele biznesu, nauki, Parku Spółdzielczego w Płońsku oraz Agencji Rozwoju Mazowsza S. A.. Podczas spotkania zaprezentowane zostały wyniki wizyty studyjnej w hiszpańskim regionie La Rioja, będącym liderem projektu. Uczestnicy mieli również okazję dowiedzieć się o stanie p realizacji projektu oraz wysłuchać wystąpienia przedstawiciela firmy BACTrem- spółki spin-off Uniwersytetu Warszawskiego wpisującej się w rozwój nowoczesnego rolnictwa.

Podczas części warsztatowej uczestnicy wypracowali wnioski i podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie współpracy biznesu i nauki, biznesu i administracji  działających w sektorze rolno-spożywczym. W dyskusji poruszane były takie wątki jak np. współpraca świata biznesu z nauką, ochrona patentowa innowacyjnych rozwiązań, czy problemy z wdrażaniem innowacji przez małe i średnie firmy. Wnioski z warsztatów zostaną wykorzystane do dalszych prac w ramach projektu.

 

Link do strony programu: https://www.interregeurope.eu/agrirenaissance/