warsztaty - umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw (28.06)

Zegar 18.06.2019    09:04

Zapraszamy do udziału w spotkaniu warsztatowym realizowanym w ramach projektu dotyczącego oceny poziomu umiędzynarodowienia krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji Krajowej Inteligentnej Specjalizacji na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Termin i czas trwania:

28.06.2019 - 3 – 4 h

Przedmiot dyskusji:

Spotkanie ma na celu wypracowanie rekomendacji na rzecz wspierania umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw m.in. poprzez omówienie czynników, które ograniczają ale i wspierają ten proces.

Szczegółowy zakres

  1. Najważniejsze destymulanty – czynniki, które ograniczają / blokują proces umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw.
  2. Najważniejsze stymulanty – czynniki, które stymulują proces umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw.
  3. Identyfikacja i charakterystyka narzędzi wsparcia, które sektor publiczny powinien kierować do określonych grup przedsiębiorstw (np. o określonej specjalizacji) w celu zwiększenia ich potencjału do działania na rynkach zagranicznych.
  4. Wypracowanie rekomendacji na rzecz wspierania umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

Charakter spotkania

Przewidziana jest zarówno część prezentacyjna, dyskusyjna, jak i praca warsztatowa.

 

Za udział w spotkaniu przewidziane jest wynagrodzenie.

W celu skutecznego zapisania się na warsztat, wypełnij formularz.