Warsztat dot. aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 r.

Zegar 05.07.2019    11:47
Szanowni Państwo,
zapraszamy na pierwszy warsztat dot. aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 r.
Dotrzymując słowa, które daliśmy na spotkaniach z Państwem, pragniemy umożliwić Państwu realny wpływ na kształt polityki innowacyjnej na Mazowszu. Jesteśmy na początku procesu aktualizacji, dlatego tak ważna jest dla nas Państwa obecność i Państwa głos.
Warsztat został zaplanowany w dniu 22 lipca 2019 roku w godzinach 10:00-14:00, w sali konferencyjnej przy ul. Jagiellońskiej 26 na III piętrze. Tematem pierwszego warsztatu będzie identyfikacja powiązań między branżami w ramach inteligentnej specjalizacji. Szczegółowe informacje na temat warsztatu przesyłam w załączeniu.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc podczas warsztatu, istotna będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy przesyłać do 12 lipca 2019 r. na adres emaliowy: zaneta.wojtalewicz@mazovia.pl oraz kamila.milewska@mazovia.pl.
Zapraszamy!