Uwolnij pełny potencjał uczelni wyższej

Zegar 29.03.2021    10:00

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) ogłasza uruchomienie Inicjatywy HEI: budowanie potencjału innowacyjnego w szkolnictwie wyższym - mającej na celu pobudzenie innowacyjności i przedsiębiorczości na poziomie instytucjonalnym w instytucjach szkolnictwa wyższego (HEI). Inicjatywa jest wspólnym działaniem Wspólnoty EIT (EIT Community) koordynowanym przez Surowce EIT (EIT Raw Materials).

W ramach tej inicjatywy Wspólnota EIT zaprasza europejskie instytucje szkolnictwa wyższego do składania wniosków w ramach pilotażowego zaproszenia do składania wniosków, opracowywania działań, które będą budować ich zdolności w zakresie przedsiębiorczości i innowacji oraz wykorzystały tę okazję do uwolnienia ich potencjału w zakresie innowacji i przedsiębiorczości. W sumie wybrane zostaną 23 projekty pilotażowe, a każdy projekt otrzyma początkowo dofinansowanie w wysokości do 1,2 mln EUR. Należy pamiętać, że uczelnie mogą być partnerem tylko w jednej aplikacji. Projekty pilotażowe będą realizowane w ciągu 24 miesięcy od lipca 2021 r.


 Działania wnioskodawców mogą koncentrować się na kilku tematach:
•    Wspieranie zaangażowania i zmian instytucjonalnych
•    Wzmacnianie partnerstw
•    Rozwój innowacji i przedsiębiorstw
•    Poprawa jakości edukacji w zakresie przedsiębiorczości
•    Tworzenie i rozpowszechnianie wiedzy.

Termin składania wniosków upływa 25 maja 2021 r.
Wybrane projekty pilotażowe zostaną ogłoszone w czerwcu 2021 r.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź eit-hei.eu , a w przypadku jakichkolwiek pytań, możesz skontaktować się z zespołem HEI Initiative pod adresem hei@eitrawmaterials.eu.