Ulga podatkowa dzięki innowacjom

Czujnik Innowacji Zegar 16.08.2011    18:35

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań jest nie tylko zyskiem samym w sobie, ale pozwala także na płacenie niższych podatków. Ulga technologiczna istnieje w Polsce od 5 lat, jednak dopiero od niedawna przedsiębiorcy zdają się dostrzegać korzyści z niej płynące – donosi Gazeta Prawna.

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań jest nie tylko zyskiem samym w sobie, ale pozwala także na płacenie niższych podatków. Ulga technologiczna istnieje w Polsce od 5 lat, jednak dopiero od niedawna przedsiębiorcy zdają się dostrzegać korzyści z niej płynące – donosi Gazeta Prawna.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że liczba podmiotów korzystających z ulgi wzrosła w latach 2009 – 2010 aż o 2500%. Jest to jednak efekt niskich danych bazowych niż jakiejś nadzwyczajnej zmiany w myśleniu przedsiębiorców. W 2009 r. ulgę przyznano 40 podatnikom. Tymczasem w 2010 r. liczba ta wzrosła do 431 podmiotów. Szczególnie imponująco wygląda wzrost tej statystyki wśród osób rozliczających PIT. Eksperci są jednak dalecy od optymizmu „Liczba podatników korzystających z ulgi technologicznej wciąż nie jest imponująca w stosunku do 1,8 mln przedsiębiorców (osób fizycznych i prawnych) prowadzących działalność gospodarczą w Polsce” – przypomina Grzegorz Kujawski, doradca podatkowy, partner w kancelarii  KNDP.

Jednak co sprawiło, że przedsiębiorcy zaczęli nagle dostrzegać możliwość zmniejszenia swojego podatku dzięki uldze technologicznej? Małgorzata Dankowska, ekspert z firmy doradczej TPA Horwath uważa, że przyczyniły się do tego głównie akcje promocyjne Ministerstwa Finansów, zwiększające świadomość przedsiębiorców. Zauważa ona także, że wzrost zainteresowani ulgą może być pokłosiem kryzysu. Wiele firm nie wypracowało bowiem w 2009 odpowiedniego poziomu dochodu by skorzystać z ulgi, co spowodowało przeniesienie części kwot na 2010 r. Tymczasem Michał Turczyk z R&D and Government Incentives Deloitte wskazuje na kończące się środki z puli funduszy europejskich. Ich brak zmusza przedsiębiorstwa do poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania, nawet wśród tych wcześniej mało atrakcyjnych.

Zdaniem ekspertów obecny trend będzie się utrzymywał, jednak bynajmniej nie ze względu na wzrost innowacyjności polskich firm. Raczej korzystać będą z niej podmioty, które wcześniej nie zdawały sobie sprawy, że mają taką możliwość. Aby ulga spełniała zakładaną funkcję akceleratora innowacji należy zlikwidować jej najpoważniejsze bariery czyli brak możliwości jej stosowania przez płatników podatku liniowego czy zakaz łączenia jej z inwestycjami finansowanymi ze środków UE.

Autor Krzysztof Garski, współpraca Jakub Staniszewski, na podstawie artykułu „Nowe technologie dały zysk firmom”