Trwa nabór ofert w konkursie dla klastrów

Zegar 16.01.2023    14:38

Od 14 stycznia do 6 lutego br. trwa nabór w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie "Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”.

Zapraszamy do udziału klastry których oferty poszerzą katalog klastra o nową usługę lub udoskonalają już istniejącą. W tym roku została wyodrębniona kategoria wsparcia dla klastrów zalążkowych, które mogą pozyskać wsparcie ukierunkowane na rozwój współpracy wewnątrz klastra.
 

Więcej szczegółów https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konkursy-ofert?kid=173